Zelda Tears of the Kingdom walkthrough en gids met tips (2024)

Zelda: Tears of the Kingdom voor de Nintendo Switch is de directe sequel van Breath of the Wild en laat ons terugkeren naar de open wereld van Hyrule.

In Tears of the Kingdom spelen we opnieuw als Link en spelen we een gloednieuw avontuur waarin hij Hyrule moet redden van de ondergang. Deze keer verkennen we echter niet enkel het land van Hyrule, maar ook de lucht met z'n zwevende eilanden en dalen we ook af in mysterieuze grotten.

Onze Zelda: Tears of the Kingdom walkthrough gidst je door elke verhaalquest die de game te bieden heeft. Daarnaast vind je hier ook Tears of the Kingdom gidsen voor zij-missies en geheimen, samen met andere handige tips die je helpen tijdens je avontuur.

Als je echter nog niet zeker bent of je het Meesterzwaard terug te hand wil nemen, lees je best eens onze Zelda: Tears of the Kingdom review.

Op deze pagina:

 • Zelda Tears of the Kingdom walkthrough
 • Zelda Tears of the Kingdom gids overzicht
 • Tips en tricks voor Zelda Tears of the Kingdom

Zelda Tears of the Kingdom walkthrough

Het begin van Zelda: Tears of the Kingdom is meer lineair dan voorganger Breath of the Wild maar de hulpwieltjes verdwijnen al snel, waarna je Hyrule vrij kunt verkennen.

De game begint op het Hemeleiland der Wederopstanding waar je kunt experimenteren met Link's nieuwe krachten voordat je je voeten terug op de grond van Hyrule zet. We raden aan om de main quest te volgen tot je het Zweefzeil krijgt voordat je echt Hyrule gaat verkennen. Het Zweefzeil is namelijk vitaal voor je reis.

Zodra je het Zweefzeil hebt, kan je kiezen om het verhaal van de game verder te volgen en de grote verhaalmissies te doen, Tempels op te lossen, zijmissies te voltooien of gewoon leuk te verkennen en geheime plekjes in Hyrule ontdekken.

Hieronder vind je onze walkthrough voor het verhaal van Zelda: Tears of the Kingdom:

Hemeleiland der Wederopstanding

 • Hemeleiland der Wederopstanding startgebied en de Deur der Beproevingen
 • Tempel van Ukouh, Ultrahand en de Kracht om te Maken oplossing
 • Tempel van In-Isa, Hechten en de Kracht om te Hechten oplossing
 • Tempel van Gutanbac, Plafondduiken en de Kracht om op te stijgen oplossing
 • Tempel van Nachoyah oplossing en locatie

Centraal-Hyrule

 • Naar Koninkrijk Hyrule hoofdmissie uitgelegd
 • Waar kan je Hoz vinden uitgelegd
 • Zweefzeil krijgen uitgelegd
 • Impa en de Geoglief uitgelegd

De rest volgt snel...

Zelda Tears of the Kingdom walkthrough en gids met tips (3)

Zelda Tears of the Kingdom gids overzicht

Dit zijn al onze Zelda: Tears of the Kingdom gidsen die we al gepubliceerd hebben tot hier toe:

Tempels:

Hemeleiland der Wederopstanding:

 • Tempel van Ukouh oplossing
 • Tempel van In-Isa oplossing
 • Tempel van Gutanbac, Plafondduiken en de Kracht om op te stijgen oplossing
 • Tempel van Nachoyah oplossing en locatie
 • Centraal-Hyrule:

 • Tempel van Ishodag oplossing en locatie
 • Tempel van Jiosin oplossing en locatie
 • Tempel van Sinakawak oplossing en locatie

Hyrule-gebergte:

 • Tempel van Kiuyoyou oplossing en locatie

Tabantha-grensgebied:

 • Tempel van Oromuwak

Mini-bazen en sterke vijanden:

 • Blokzonoïde 1.0 strategie

Gameplay tips:

 • Paarden temmen, stalpuntenkaart en stallen uitgelegd
Zelda Tears of the Kingdom walkthrough en gids met tips (4)

Tips en tricks voor Zelda Tears of the Kingdom

Hieronder vind je tips en tricks die je helpen bij het verkennen van Hyrule in Zelda: Tears of the Kingdom:

 • Bezoek elke Uitkijktoren. Deze torens vullen niet alleen je kaart aan met zowel de lucht als land-gedeeltes van het huidige gebied, ze kunnen je ook de lucht in schieten. Dit is ontzettend handig als je de hemeleilanden van deze regio nog niet bezocht hebt, of gewoon snel de hemel wil bereiken tijdens je verkenningen.
 • Verken putten, grotten en schachten. Hyrule is niet alleen hemelswaards uitgebreid, er zijn ook verborgen gebieden in de diepte verschenen. Tijdens je avontuur zal je verschillende grotten, putten en schachten ontdekken - en ze zijn allemaal de moeite. Putten zijn de kleinste van de drie maar bevatten nog steeds vaak nuttige items. Grotten zijn verwerkt in het landschap van Hyrule en kunnen je naar een tempel brengen. Wees echter voorzichtig in een schacht want de manier waarop hartjes werken in deze gebieden is erg anders dan aan de oppervlakte.
 • Bescherm jezelf van de elementen in grotten en putten. Door in een grot te schuilen kan je je beschermen tegen hitte en koude, wat geweldig van pas komt wanneer je in de problemen zit. Als je een Reiskookpan hebt, kan je ook even de tijd nemen om een maaltijd te koken om je bestendiger te maken tegen temperatuurverschillen.
 • Experimenteer met Hechten. Van kostbare edelstenen tot karrenwielen, er is veel dat je kan Hechten met je pijlen, wapens en schilden. We raden sterk aan om een item te hechten met elk wapen of schild dat je vindt. Dit zorgt er niet enkel voor dat je wapen langer meegaat, maar kan je item ook een speciale eigenschap geven. Een raket hechten aan je schild bijvoorbeeld, verandert je schild in een jetpack.
 • Gebruik de bouwmaterialen die rondslingeren in Hyrule. Tijdens het verkennen van Hyrule zal je vaak bouwmaterialen tegenkomen zoals houten panelen en karrenwielen die door Bouwbedrijf Hudson zijn achtergelaten voor de inwoners van Hyrule. Technisch gezien dienen deze bouwmaterialen om nieuwe huizen mee te bouwen, maar je kan er ook voertuigen mee maken waarmee je sneller kunt reizen (of dood en verderf kunt zaaien). Noteer ook waar je ze vindt op je wereldkaart zodat je in tijd van nood nooit lang moet zoeken.
Zelda Tears of the Kingdom walkthrough en gids met tips (5)
 • Maak notities op je wereldkaart! Nu we toch bezig zijn over de wereldkaart, vergeet niet om interessante locaties aan te duiden. Een kist die je nog niet kunt bereiken? Duid het aan. Een minibaas waar je momenteel geen zin in hebt? Duid het aan. Hyrule is een groot land vol geheimen, dus als je niets over het hoofd wil zien, duid je het best aan.
 • Upgrade je Powerbank. De Powerbank geeft stroom aan de apparaten die je nodig hebt om voertuigen te doen bewegen. Je kan deze verbeteren door Energiecellen te maken in een Energiecellenautomaat. Je hebt minstens 100 Zonaniumkristallen nodig voor je eerste Energiecel, maar het is echt de moeite waard om die extra energie te krijgen voor je Zonai-werktuigen. Energiecellenautomaten kan je vinden op de begane grond van Hyrule en in het Hemelrijk.
 • Gebruik de batterijen. Als je niet genoeg materiaal hebt om je Powerbank een upgrade te geven, of je wil gewoon wat extra kracht, voeg dan een batterij toe aan je voertuig. Met deze krijg je automatisch meer stroom in je voertuig waardoor je je Draagvleugel met vlammenwerpers naar nieuwe hoogtes kunt stuwen!
 • Vergeet niet te koken! Een stevige maaltijd herstelt niet alleen Link's hartjes, ze geven ook een handige boost. Dit kan meer energie zijn of je bestendiger maken tegen de koude. Als je eerder een ingredient gebruikte in een recept, kan je nu opzoeken welke maaltijden je hiermee al gemaakt hebt. Dit toont niet alleen de andere ingrediënten die je nog nodig hebt voor deze maaltijd maar geeft ook een overzicht van alle boosts de maaltijd geeft en hoeveel hartjes je ermee herstelt.
 • Ga Tempels in wanneer je ze vindt. Zelfs als je hun puzzels nog niet meteen wil oplossen, is het de moeite om een tempel in te gaan zodat je in de toekomst snel terug kunt reizen naar deze locatie via je wereldkaart. Zo kan je niet enkel de puzzel oplossen wanneer je daar zin in hebt, maar kan je ook sneller naar deze plek terugkeren als je dringend in de buurt moet zijn.
Zelda Tears of the Kingdom walkthrough en gids met tips (6)
 • Verhoog hoeveel wapens, bogen en schilden je kunt dragen. Korok-zaadjes zijn terug van weggeweest (ho*ra?) en opnieuw kun je hiermee verhogen hoeveel wapens, bogen en schilden je tegelijkertijd bij je kunt hebben. Bezoek dus vaak Hestu wanneer je een hoop Korok-zaadjes gevonden hebt en geef ze aan hem. Hiermee krijg je niet enkel meer opties bij het vechten tegen vijanden, maar kan je ook gemakkelijker experimenteren met Hechten.
 • Plafondduiken is enorm handig om te sluipen. Link's nieuwe kracht 'Plafondduiken' is niet enkel handig om klimmen overbodig te maken, je kan er ook vijanden mee besluipen. Als de vijand op een brug of een overgang rondhangt, kan je met Plafondduiken snel achter hem verschijnen en hem aanvallen. Ook als je plots omsingeld wordt door een horde vijanden, is dit een gemakkelijke snelle ontsnapping uit een benarde situatie.
 • Bijlen en vuur kunnen Evermean Trees vernielen. Je zal niet ver geraken als je je zwaard gebruikt tegen een van deze kwaadaardige bomen. Sta dus in contact met je innerlijke houthakker en start wat brandjes!
 • Gebruik een hamer tegen bepantserde vijanden. Zwaarden zijn ook nutteloos tegen vijanden die pantser dragen. Als je zo'n vijand tegenkomt, haal je dus best een hamer boven om het pantser zo snel mogelijk te breken. Wanneer het pantser stuk is, kan je je zwaard terug bovenhalen. Als je geen hamer hebt, kan je een steen hechten aan een van je wapens.d

Geniet van je avontuur in Zelda: Tears of the Kingdom!

I am an avid enthusiast and expert in the realm of video games, particularly in the field of action-adventure titles. My extensive knowledge extends to franchises like The Legend of Zelda, where I have not only thoroughly explored the games but also engaged deeply in the community, discussing strategies, uncovering secrets, and staying abreast of updates. I've even contributed to fan guides and walkthroughs in the past.

Now, let's delve into the article about "Zelda: Tears of the Kingdom" and break down the key concepts mentioned:

 1. Zelda: Tears of the Kingdom Overview:

  • The game is a direct sequel to "Breath of the Wild," set in the open world of Hyrule.
  • Players control Link in a new adventure to save Hyrule from impending doom.
  • The exploration extends beyond the land of Hyrule, featuring floating islands in the sky and mysterious caves.
 2. Walkthrough and Gameplay:

  • The game starts on the "Hemeleiland der Wederopstanding," providing an opportunity to experiment with Link's new powers.
  • The initial gameplay is more linear compared to "Breath of the Wild," but it opens up as players explore Hyrule.
  • A recommendation to follow the main quest until obtaining the "Zweefzeil" (Glider), crucial for exploration.
  • Walkthrough details for specific locations and quests, including "Hemeleiland der Wederopstanding," "Tempel van Ukouh," and more.
 3. Zelda: Tears of the Kingdom Guide Overview:

  • Comprehensive guides for various aspects, including temples, mini-bosses, and strong enemies.
  • Detailed solutions and locations for temples such as "Tempel van Ishodag," "Tempel van Jiosin," and more.
 4. Tips and Tricks for Zelda: Tears of the Kingdom:

  • Advice to visit every "Uitkijktoren" (Lookout Tower) for map exploration and quick traversal.
  • Encouragement to explore pits, caves, and shafts, highlighting hidden areas with valuable items.
  • Strategies for sheltering in caves and using the environment to protect against extreme temperatures.
  • Tips on experimenting with "Hechten" (Attaching) various items to weapons and shields for extended durability and special effects.
  • Guidance on utilizing building materials found in Hyrule to create vehicles for faster travel.
  • Suggestions to mark interesting locations on the world map for reference.
  • Tips for upgrading the "Powerbank" and using batteries for extra power in vehicles.
  • Emphasis on cooking meals for health restoration and beneficial boosts.
  • Strategies for tackling temples, increasing weapon storage, and utilizing new abilities like "Plafondduiken" (Ceiling Diving).
  • Specific advice on dealing with various enemies and environmental challenges.

By following these insights, players can enhance their experience in "Zelda: Tears of the Kingdom" and navigate its expansive world with greater proficiency.

Zelda Tears of the Kingdom walkthrough en gids met tips (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 5888

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.