Prinses Delphine vertelt in documentaire voor het eerst haar unieke verhaal: "Met deze reeks wil ze die periode afsluiten" (2024)

Dossier Zaak-Delphine Boël

Prinses Delphine vertelt in documentaire voor het eerst haar unieke verhaal: "Met deze reeks wil ze die periode afsluiten" (1)

Videospeler inladen...

In de driedelige reeks "Delphine: mijn verhaal"geeft prinses Delphine van Saksen-Coburg voor het eerst een unieke kijk in haar leven. Zo getuigt ze onder andere over het moment wanneer haar moeder haar vertelde dat koning Albert haar vader was. "Delphine heeft vijftig jaar gezwegen", zegt documentairemaker en vriend Chris Michel in "De zevende dag". "Ze wilde voor eens en altijd haar verhaal doen."

Twee jaar geleden was het dan zover: kunstenares Delphine werd na een lange juridische strijd officieel erkend als buitenechtelijke dochter van koning Albert, en werd zo de nieuwste prinses van ons land.

Zaak-Delphine Boël Hof van beroep beslist: Delphine Boël is voortaan officieel prinses van België, en dat is ook nieuws in het buitenland Update vr 02 okt 2020 09:45

In de driedelige documentaire "Delphine: mijn verhaal", die vanaf 12 januari te zien is op Eén, vertelt prinses Delphine Van Saksen-Coburg nu voor de eerste keer op televisie over haar unieke leven. Van haar vakanties met de prins van wie ze niet wist dat hij haar vader was tot het langverwachte moment van erkenning.

"Ze heeft vijftig jaar lang gezwegen", zegt documentairemaker Chris Michel in "De zevende dag". "Iedereen had altijd een oordeel over haar. Ze wilde voor eens en altijd haar verhaal doen. Ik denk niet dat ze hier ooit nog iets over zal vertellen. Ze wil een nieuw leven starten en met deze reeks die periode in haar leven afsluiten."

Bekijk hier het volledige gesprek met Chris Michel: "Ze dacht dat het nooit goed zou komen"

Prinses Delphine vertelt in documentaire voor het eerst haar unieke verhaal: "Met deze reeks wil ze die periode afsluiten" (3)

Videospeler inladen...

Michel leerde prinses Delphine kennen in 2001, toen hij een documentaire over haar maakte. "Op voorwaarde dat ik haar geen vragen stelde over haar situatie, die twee jaar daarvoor aan het licht was gekomen", zegt Michel. "De laatste twintig jaar hebben we contact gehouden en zijn we vrienden geworden. Ik was bij alle grote momenten in haar leven."

"Twee jaar geleden, toen de rechtbank oordeelde dat koning Albert zijn DNA moest afstaan, had ze het gevoel dat het de goede richting op aan het gaan was. En dan wilde ze ervoor gaan en zijn we begonnen aan de documentaire."

Koning Filip had in een andere situatie twintig jaar geleden al op de troon gezeten

Tijdens het maken van de reportage bleek dat Michel, zelfs na een contact van twintig jaar, nog zeker niet alles wist. "Toen ze een tiener was, voelde ze spanning en leugens in haar omgeving. Tot haar zeventiende wist ze niet wie haar vader was. En omdat iedereen rondom haar rare dingen aan het doen was, heeft ze bepaald zelf eens iets te beslissen en is ze gestopt met eten. De anorexia was zo zwaar dat de dokter toen zei dat ze bijna in een kritieke situatie zat."

Prinses Delphine vertelt in documentaire voor het eerst haar unieke verhaal: "Met deze reeks wil ze die periode afsluiten" (4)

Prinses Delphine op vakantie met haar moeder, Sybille de Selys Longchamps en vader, prins Albert. © VRT

De foto straalt alvast een gemoedelijke sfeer uit. Zaak-Delphine Boël Prinses Delphine ontmoet koning Albert en koningin Paola op kasteel Belvédère: "Een nieuw hoofdstuk" di 27 okt 2020 11:12

"Nog iets dat ze vertelde, was dat toen nog prins Albert vaker op het appartement van haar moeder zat in Ukkel dan in het paleis", zegt Michel. "Hij had toen besloten om te scheiden. Het paleis, en zelfs de regering van Gaston Eyskens, gingen toen akkoord. Al waren daar wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo mocht Sybille de Selys Longchamps, de moeder van Delphine, de andere kinderen van Albert niet zien. Dat vond zij een belediging."

Al was dat niet de meest opmerkelijke voorwaarde. Als prins Albert toen had gekozen voor zijn nieuwe gezin, had hij afstand moeten doen van de troon. "Dat betekent dat Albert, bij de dood van Boudewijn, geen koning had kunnen worden. En dat Filip twintig jaar eerder op de troon had gezeten."

Eind goed, al goed?

"Delphine dacht op een gegeven moment dat het nooit goed zou komen", zegt Michel. "Ze is naar de rechtbank gestapt na twaalf jaar contact te hebben gezocht. Ze werd gepest. Haar familie belandde op de zwarte lijst. Ze kon geen bankrekening meer openen."

"Ik was bij haar thuis nadat ze voor de eerste keer op bezoek was geweest bij koning Albert en koningin Paola. Ik zag plots een andere Delphine. Ze vertelde mij hoe het meteen weer klikte met de man die ze kende uit haar kindertijd, en dat de vonk weer oversloeg tussen vader en dochter. Ze had het gevoel dat hij ook opgelucht was. Hij heeft haar de dag erna gebeld om te zeggen hoe gelukkig hij was."

Prinses Delphine vertelt in documentaire voor het eerst haar unieke verhaal: "Met deze reeks wil ze die periode afsluiten" (6)

Prinses Delphine ontmoette in 2020 koning Albert en koningin Paola op kasteel Belvédère

Meest gelezen

  1. Noodweer Voeren houdt adem in: lokaal intens onweer blijft mogelijk Update 05 min
  2. Songfestival In de top 5 in 10 Europese landen: 'Europapa' van Joost Klein is een succes in Europese hitlijsten 14:38
  3. Lanaken Vrouw maakt dodelijke val in bungalowpark in Rekem 17:05
  4. Noodweer Vlaams minister-president Jambon: "Wateroverlast in Voeren zal als ramp erkend worden" 17:08
  5. Brussel (Stad) BEKIJK - Man wandelt door drukke Belliardtunnel in Brussel: "Levensgevaarlijk" 15:35
  6. Liveblog Liveblog Extrema Outdoor: na bakken regen is het uitkijken naar de Duitse dj Marlon Hoffstadt aka 'Dj Daddy Trance' Update 47 min
  7. Koningin Elisabethwedstrijd Russisch ‘enfant terrible’, Amerikaanse superviolisten of Pauline van der Rest: wie sprong eruit in halve finale Koni... 12:05
  8. Noodweer Inwoners Moelingen ruimen puin na zware overstroming: "Water steeg nog sneller dan bij watersnood van 2021" Update 11:03
  9. Antwerpen (Stad) Universiteit Antwerpen toont kermis van meer dan 100 jaar geleden tijdens openingsweekend Sinksenfoor 10:08
Prinses Delphine vertelt in documentaire voor het eerst haar unieke verhaal: "Met deze reeks wil ze die periode afsluiten" (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated:

Views: 5937

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.